Chọn máy chủ đào của bạn:

Region Share Diff Server Status

Bước 1 - Tạo một ví tiền

Bạn có thể tải ví Zencash chính thức hoặc tạo một địa chỉ tài sàn giao dịch mã hóa, ví dụ Bittrex.

Step 2 - ASIC Settings

This pool works with ASIC Miners.

Settings for Antminer Z9, Antminer Z9 mini, Equihash A9 ZMaster:

Pool 1:
URL: stratum+tcp://solo-zen.2miners.com:7070
Worker: YOUR_ADDRESS.ASIC_ID
Password: x

Pool 2:
URL: stratum+tcp://us-solo-zen.2miners.com:7070
Worker: YOUR_ADDRESS.ASIC_ID
Password: x

Pool 3:
URL: stratum+tcp://asia-solo-zen.2miners.com:7070
Worker: YOUR_ADDRESS.ASIC_ID
Password: x

Use YOUR_ADDRESS that you've created on Step 1.
Example: znmt1G2rJC5TLoYKSzwcpmcqSX7RzkU7Mrc
Change ASIC_ID - specify the name of the ASIC as you want it to be shown in miner's statistics page. This field is not mandatory. You could leave it empty.
Maximum 32 characters. Use English letters, numbers and symbols "-" and "_".
Example: ASIC-1

Sự cho thuê giàn khoan khai thác

Pool này hoạt động bằng các dịch vụ cho thuê giàn khoan Miningrigrentals.comNicehash.com.

Cài đặt cho Miningrigrentals.com:

Algorithm: EQUIHASH
Pool Host: solo-zen.2miners.com:7070
Workername (-u): YOUR_ADDRESS
Password (-p): x

Cài đặt cho Nicehash.com:

Đôi khi, Nicehash thoát khỏi thử nghiệm pool do lỗi. Đừng lo lắng. Chúng tôi đang làm việc với Nicehash mỗi ngày. 2Miners chính thức được hỗ trợ pool Nicehash. Chỉ cần tiếp tục và tiến hành theo thứu tự.

Algorithm: EQUIHASH
Pool Host: solo-zen.2miners.com:7171
Workername: YOUR_ADDRESS
Password: x

SSL connection settings for experienced users:

Region Share Diff Server Status

If you don't know what is SSL connection and how to set it up, use the standard settings

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ đào đang trò chuyện

Telegram

Cơ sở kiến thức xuất chúng dành cho các thợ đào