0.00000

Thợ mỏ Trực tuyến

21.59 MS/s

0.00000

Pool Hashrate

27.17 M

0.00000

Mạng Difficulty

1.50 GS/s

0.00000

Mạng Hashrate

0.00000

cuối Khối

1169816

0.00000

Khai thác Khối

13.95 $+1.61%

0.00000

Giá ZEN

29%

0.00000

May mắn

1.5%

0.00000

Pool Phí

0.00000

Khối Thưởng

Pool Hashrate

21.59 MS/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu128
solo-zen.2miners.com:7070
Hoạt động
1024 cho Nicehash
solo-zen.2miners.com:7171
Hoạt động
Hoa Kỳ128
us-solo-zen.2miners.com:7070
Hoạt động
1024 cho Nicehash
us-solo-zen.2miners.com:7171
Hoạt động
Châu Á128
asia-solo-zen.2miners.com:7070
Hoạt động
1024 cho Nicehash
asia-solo-zen.2miners.com:7171
Hoạt động

Chúng tôi cũng có kết nối SSL - Bấm vào đây