0.00000

Thợ mỏ Trực tuyến

12.12 MS/s

0.00000

Pool Hashrate

42.55 M

0.00000

Mạng Difficulty

2.49 GS/s

0.00000

Mạng Hashrate

0.00000

cuối Khối

1514094

0.00000

Khai thác Khối

10.91 $+5.05%

0.00000

Giá ZEN

108%

0.00000

May mắn

1.5%

0.00000

Pool Phí

0.00000

Khối Thưởng

Pool Hashrate

12.12 MS/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu128
solo-zen.2miners.com:7070
Hoạt động
1024 cho Nicehash
solo-zen.2miners.com:7171
Hoạt động
Hoa Kỳ128
us-solo-zen.2miners.com:7070
Hoạt động
1024 cho Nicehash
us-solo-zen.2miners.com:7171
Hoạt động
Châu Á128
asia-solo-zen.2miners.com:7070
Hoạt động
1024 cho Nicehash
asia-solo-zen.2miners.com:7171
Hoạt động