Thợ mỏ Trực tuyến

28.89 MS/s

Pool Hashrate

cuối Khối

1074666

Khai thác Khối

52.85 $-3.42%

Giá ZEN

41%

May mắn

1.5%

Pool Phí

Khối Thưởng

Pool Hashrate

28.89 MS/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu34
solo-zen.2miners.com:7070
Hoạt động
816 cho Nicehash
solo-zen.2miners.com:7171
Hoạt động
Hoa Kỳ34
us-solo-zen.2miners.com:7070
Hoạt động
816 cho Nicehash
us-solo-zen.2miners.com:7171
Hoạt động
Châu Á34
asia-solo-zen.2miners.com:7070
Hoạt động
816 cho Nicehash
asia-solo-zen.2miners.com:7171
Hoạt động

Chúng tôi cũng có kết nối SSL - Bấm vào đây