Làm thế nào để bắt đầu mining Zencash SOLO

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu34
solo-zen.2miners.com:7070
Hoạt động
816 cho Nicehash
solo-zen.2miners.com:7171
Hoạt động
Hoa Kỳ34
us-solo-zen.2miners.com:7070
Hoạt động
816 cho Nicehash
us-solo-zen.2miners.com:7171
Hoạt động
Châu Á34
asia-solo-zen.2miners.com:7070
Hoạt động
816 cho Nicehash
asia-solo-zen.2miners.com:7171
Hoạt động
Theo mặc định hoặc nếu nghi ngờ share difficulty để chọn, hãy chọn cái thấp hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn share difficulty cao nếu bạn khai thác với hơn 500 GPU. Nếu bạn khai thác bằng Nicehash, bạn nên luôn chọn share difficulty cao. Share difficulty không ảnh hưởng đến phần thưởng thợ mỏ. Đọc thêm.

Bước 1 - Tạo một ví

Bạn có thể tải xuống ví Zencash chính thức hoặc tạo địa chỉ tại một sàn giao dịch tiền điện tử, ví dụ Binance.

Bước 2 - Cài đặt ASIC

Pool này hoạt động với ASIC Miners.

Cài đặt cho Antminer Z9, Antminer Z9 mini, Equihash A9 ZMaster:

Pool 1:
URL: stratum+tcp://solo-zen.2miners.com:7070
Worker: YOUR_WALLET_ADDRESS.ASIC_ID
Password: x

Pool 2:
URL: stratum+tcp://us-solo-zen.2miners.com:7070
Worker: YOUR_WALLET_ADDRESS.ASIC_ID
Password: x

Pool 3:
URL: stratum+tcp://asia-solo-zen.2miners.com:7070
Worker: YOUR_WALLET_ADDRESS.ASIC_ID
Password: x

Sử dụng YOUR_WALLET_ADDRESS mà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ:znmt1G2rJC5TLoYKSzwcpmcqSX7RzkU7Mrc
Nếu bạn muốn, bạn có thể Thay đổi ASIC_ID - chỉ định tên của ASIC khi bạn muốn nó được hiển thị trong trang thống kê của thợ mỏ. Lĩnh vực này không bắt buộc. Bạn có thể để trống.
Độ dài ASIC_ID - Tối đa 32 ký tự. Sử dụng chữ cái, số và ký hiệu tiếng Anh "-" và "_".
Ví dụ: ASIC-1

Cho thuê giàn máy đào

Đây là pool làm việc với dịch vụ cho thuê dàn máy đào Miningrigrentals.com and Nicehash.com.

Cài dặt cho Miningrigrentals.com:

Name: 2Miners SOLO ZEN
Type: Equihash/zcash
Pool Host: solo-zen.2miners.com:7070
Workername (-u): YOUR_WALLET_ADDRESS
Password (-p): x

Cài đặt cho Nicehash.com:

Đôi khi Nicehash thoát khỏi bài kiểm tra pool với lỗi en. Đừng lo lắng. Chúng tôi đang làm việc với Nicehash mỗi ngày. 2Miners chính thức được hỗ trợ bởi Nicehash pool. Chỉ cần đi đến và tiến hành đặt hàng.

Custom pool name: 2Miners SOLO ZEN
Algorithm: Equihash
Stratum hostname or IP: solo-zen.2miners.com
Port: 7171
Username: YOUR_WALLET_ADDRESS
Password: x

Cài đặt kết nối SSL cho người dùng có kinh nghiệm:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu34
solo-zen.2miners.com:17070
Hoạt động
816
solo-zen.2miners.com:17171
Hoạt động
Hoa Kỳ34
us-solo-zen.2miners.com:17070
Hoạt động
816
us-solo-zen.2miners.com:17171
Hoạt động
Châu Á34
asia-solo-zen.2miners.com:17070
Hoạt động
816
asia-solo-zen.2miners.com:17171
Hoạt động

Nếu bạn không biết kết nối SSL là gì và cách thiết lập nó, hãy sử dụng cài đặt tiêu chuẩn

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ mỏ đang trò chuyện

Telegram

Một nền tảng kiến thức nổi bật cho các thợ mỏ