Chọn máy chủ đào của bạn:

Region Share Diff Server Status

Bước 1 - Tạo một ví tiền

Bạn có thể tải ví Zencash chính thức hoặc tạo một địa chỉ tài sàn giao dịch mã hóa, ví dụ Bittrex.

Bước 2 - Tải phần mềm đào tiền

For Nvidia GPU's we recommend EWBF's CUDA Zcash miner. Bitcointalk thread.
For AMD GPU's we recommend Claymore's ZCash AMD GPU Miner. Bitcointalk thread.
Quick start - Download ready to go version of the GPU Miner (archive password - 2miners).

Bước 3 - Sửa tệp xử lý theo lô

Sử dụng YOUR_ADDRESS mà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ: znmt1G2rJC5TLoYKSzwcpmcqSX7RzkU7Mrc
Change RIG_ID trong tập tin bat. Ghi rõ tên giàn khoan mà bạn muốn nó được hiển thị trong trang thống kê của thợ mỏ. Trường này không bắt buộc. Bạn có thể để trống nó.
Maximum 32 characters. Sử dụng chữ cái tiếng Anh, số và ký hiệu "-" và "_".
Ví dụ: rig-1

Cài đặt cho thợ đào của EWBF:

:restart
@echo  off
TIMEOUT 5
miner --server solo-zen.2miners.com --port 7070 --user YOUR_ADDRESS.RIG_ID --pass x --eexit 3 --pec --fee 0
ping 127.0.0.1 > nul
goto :restart

Cài đặt cho thợ đào ZCash AMD GPU

ZecMiner64.exe -zpool solo-zen.2miners.com:7070 -zwal YOUR_ADDRESS.RIG_ID -allpools 1

ASIC Settings

This pool works with ASIC Miners.

Settings for Antminer Z9, Antminer Z9 mini

URL: solo-zen.2miners.com:7070
Worker: YOUR_ADDRESS.RIG_ID
Password: x

Settings for Equihash A9 ZMaster

URL: stratum+tcp://solo-zen.2miners.com:7070
Worker: YOUR_ADDRESS.RIG_ID
Password: x

Sự cho thuê giàn khoan khai thác

Pool này hoạt động bằng các dịch vụ cho thuê giàn khoan Miningrigrentals.comNicehash.com.

Cài đặt cho Miningrigrentals.com:

Algorithm: EQUIHASH
Pool Host: solo-zen.2miners.com:7070
Workername (-u): YOUR_ADDRESS
Password (-p): x

Cài đặt cho Nicehash.com:

Đôi khi, Nicehash thoát khỏi thử nghiệm pool do lỗi. Đừng lo lắng. Chúng tôi đang làm việc với Nicehash mỗi ngày. 2Miners chính thức được hỗ trợ pool Nicehash. Chỉ cần tiếp tục và tiến hành theo thứu tự.

Algorithm: EQUIHASH
Pool Host: solo-zen.2miners.com:7171
Workername: YOUR_ADDRESS
Password: x

SSL connection settings for experienced users:

Region Share Diff Server Status

If you don't know what is SSL connection and how to set it up, use the standard settings

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ đào đang trò chuyện

Telegram

Cơ sở kiến thức xuất chúng dành cho các thợ đào